ReadyPlanet.com
dot
Sitemap Krongchai.com
dot
dot
TrueLife +

รายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์พลัส เดือนพฤษภาคม 2554

วันนี้ ทรูไลฟ์พลัส ได้พัฒนาขึ้นอีกขั้น เพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น ด้วยแพ็กเกจใหม่ ที่ให้ลูกค้าได้ทั้ง โทรถูก
และดูสุดคุ้มกว่า ด้วยการนำเสนอช่องรายการผ่านดาวทเทียมที่ให้ได้เลือกดูมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นช่องรายการที่ผลิตโดย -
ทรูวิชั่นส์ และช่องรายการฟรีทูแอร์อื่นๆ ที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทุกระบบ โดมีแพ็กเกจให้เลือกมากมาย ดังนี้

ทรูไลฟ์ ฟรีวิว จุดหลัก
1. ทรูไลฟ์ ฟรีวิว.....................240 ช่อง--โทร+ดู เริ่มต้นเดือนละ 399 บาท
2. ทรูไลฟ์ ฟรีวิว.......................80 ช่อง--โทร+ดู เริ่มต้นเดือนละ 349 บาท
3. ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + Thai Film.....50 ช่อง--โทร+ดู เริ่มต้นเดือนละ 299 / 300 บาท
4. ทรูไลฟ์ ฟรีวิว.......................49 ช่อง--โทร+ดู เริ่มต้นเดือนละ 250 บาท

ทรูไลฟ์ ฟรีวิว จุดเสริม (เฉพาะติดตั้งพร้อมกับจุดหลักเท่านั้น)
1. ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + Thai Film......50 ช่อง--โทร+ดู เดือนละ 179 บาท

ไฮไลท์ประจำเดือน
1. สมัครวันนี้ รับฟรี 2 ต่อ

ฟรี 1 - ดูฟรี + โทรฟรี นาน 2 เดือน
โดยฟรีค่าบริการรายเดือน ในรอบบิลที่ 19 และ 20 (เมื่อใช้บริการครบ 18 เดือน)
มูลค่า ดูฟรี + โทรฟรี ที่ลูกค้าทุกแพ็กเกจจะได้รับ
-แพ็กเกจ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 50 ช่อง..............ฟรี ค่าบริการ 2 เดือน มูลค่า 598 บาท
-แพ็กเกจ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 80 ช่อง..............ฟรี ค่าบริการ 2 เดือน มูลค่า 698 บาท
-แพ็กเกจ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 240 ช่อง............ฟรี ค่าบริการ 2 เดือน มูลค่า 798 บาท

ฟรี 2 - ได้ค่าโทรเพิ่มฟรี ทุกแพ็กเกจ 120 นาที โดยแบ่งเป็น เดือนละ 40 นาที นาน 3 เดือน

2. ค่าติดตั้งราคาพิเศษ ทุกแพ็กเกจ
ลูกค้าใหม่ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว รับส่วนลดค่าติดตั้ง 600 บาท ทุกแพ็กเกจ
ยกเว้น ลูกค้าใหม่ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ที่เลือกใช้แพ็กเกจค่าโทรทรูมูฟ 250 บาท/เดือน 
หรือใช้แพ็กเกจทรูมูฟรายเดือนเดิม รับส่วนลดค่าติดตั้ง 300 บาท

หมายเหตุ
กรณีลูกค้าสมัคร "ทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็กเกจ 240 ช่อง" จานดาวเทียมสำหรับแพ็กเกจนี้ เป็นจานดาวเทียมขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง -
   1.8 เมตร ซึ่งพื้นที่แนะนำในการติดตั้งจานดาวเทียมคือ พื้นผิวที่แข็งแรง และมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2X2 เมตร รวมทั้ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
   เพื่อสะดวกต่อการติดตั้ง และไม่กีดขวางการับสัญญาณจากจานดาวเทียม

** ลูกค้าต้องเสียค่าติดตั้งเพิ่มเป็นเงินรวม 800 บาท หรือ 1,500 บาท ในกรณีย้ายตำแหน่งติดตั้งจานใหม่

*** เฉพาะกรณีลูกค้าสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว แพ็กเกจ 50 ช่อง ลูกค้าสามารถเลือกสมัคร แบบมีค่ามัดจำอุปกรณ์ 2,000 บาท ได้
โดยกรณีนี้ ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ

'จุดเสริม ทรูไลฟ์ ฟรีวิว'
ติดตั้งห้องไหนก็ชัด เปลี่ยนช่องได้อิสระจากจุดหลัก
แค่เพียงเดือนละ 179 บาท... ได้ดูทีวี 50 ช่อง และได้ ค่าโทรทรูมูฟอีก 120 นาที

- ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ฟรี ค่ามัดจำอุปกรณ์
- ดูฟรี 48 ช่องรายการคุณภาพจาก ทรูไลฟ์ ฟรีวิว พร้อมช่อง True Thai Film
- โทรคุ้มกว่าเดิม...ค่าบริการรายเดือน เพียง 179 บาท ใช้เป็นค่าโทรได้ 120 นาที
- ชำระค่าติดตั้งเพียง 499 บาท
- รับประกันการติดตั้งนาน 3 เดือน
- สามารถอัพเกรดเป็น ทรูโนว-เลจ แพ็กเกจ เพียงจ่ายเพิ่ม 199 บาท/เดือน ค่าติดตั้งเพียง 299 บาท

เมื่อลูกค้าสมัครทรูไลฟ์ ฟรีวิว จุดหลัก พร้อมจุดเสริม ลูกค้าจะเสียค่าติดตั้งในราคาที่ประหยัดขึ้นกว่าเดิม
- ทรูไลฟ์ ฟรีวิว จุดหลัก + จุดเสริม.........................ค่าติดตั้งเพียง 1,398 บาท
- ทรูโนว-เลจ แพ็กเกจ จุดหลัก + จุดเสริม................ค่าติดตั้งเพียง  698 บาท

โปรโมชั่นค่าโทรพิเศษ สำหรับลูกค้าทรูไลฟ์พลัส

 

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.