ReadyPlanet.com
dot
Sitemap Krongchai.com
dot
dot
DTV D-Khoom ดีคุ้ม

Share

 จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

DTV 
•ไม่มีค่าบริการรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่บังคับพ่วง 
•ได้อุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกเก็บคืน หรือ ถูกปรับ 
•จานขนาดเล็ก เหมาะสมกับทุกพื้นที่ ทั้งในเมือง นอกเมือง มีช่องสาระ บันเทิงครบถ้วน 
•ท่านสามารถเลือกซื้อช่องบันเทิงอื่นๆทั้งช่องหนังดัง และช่องสารคดีเพิ่มได้ 
•ไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนความถี่ช่องบ่อยๆ 
•มีระบบ Auto Scan เพิ่มช่องรายการอัตโนมัติ 


 อุปกรณ์มาตรฐาน 
1. หน้าจาน DTV รุ่น 60 ซม. 1 ชุด 
2. เครื่องรับ DTV 1 เครื่อง 
3. หัวรับ LNB K1U 1 ตัว 
4. เสาตั้งจาน /อุปกรณ์เสริม 1 งาน
5 สาย RG 6 1 จุด
6. พร้อมติดตั้ง 1 จุด 

เป็นเครื่องรับ Digital รุ่นใหม่ล่าสุดของ DTV รองรับระบบ Bisskey สามารถรับรายการทีวีไทย และรายการอื่น ๆ รวมกว่า 80 ช่อง โดยใช้จานขนาด 60-75 cm เท่านั้น

 * ลูกค้าที่มีหน้าจานแดงอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถรับชมได้ ซื้อรีซีฟเวอร์ DTV รุ่น D-KHOOMไปเสียบดูได้เลย

** แตกต่างจาก รุ่น KE-10 คือ รุ่นดีคุ้ม ไม่สามารดูช่อง Music lifestyle ได้

เบอร์ติดต่อ

DTV •ไม่มีค่าบริการรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่บังคับพ่วง •ได้อุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกเก็บคืน หรือ ถูกปรับ •จานขนาดเล็ก เหมาะสมกับทุกพื้นที่ ทั้งในเมือง นอกเมือง มีช่องสาระ บันเทิงครบถ้วน •ท่านสามารถเลือกซื้อช่องบันเทิงอื่นๆทั้งช่องหนังดัง และช่องสารคดีเพิ่มได้ •ไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนความถี่ช่องบ่อยๆ •มีระบบ Auto Scan เพิ่มช่องรายการอัตโนมัติ   อุปกรณ์มาตรฐาน 1. หน้าจาน DTV รุ่น 60 ซม. 1 ชุด 2. เครื่องรับ DTV 1 เครื่อง 3. หัวรับ LNB K1U 1 ตัว 4. เสาตั้งจาน /อุปกรณ์เสริม 1 งาน 5 สาย RG 6 1 จุด 6. พร้อมติดตั้ง 1 จุด  เป็นเครื่องรับ Digital รุ่นใหม่ล่าสุดของ DTV รองรับระบบ Bisskey สามารถรับรายการทีวีไทย และรายการอื่น ๆ รวมกว่า 80 ช่อง โดยใช้จานขนาด 60-75 cm เท่านั้น   * ลูกค้าที่มีหน้าจานแดงอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถรับชมได้ ซื้อรีซีฟเวอร์ DTV รุ่น D-KHOOMไปเสียบดูได้เลย ** แตกต่างจาก รุ่น KE-10 คือ รุ่นดีคุ้ม ไม่สามารดูช่อง Music lifestyle ได้

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

ดีทีวี ดีคุ้ม DTV D-KHOOM 1 จุด พร้อมติดตั้ง 2,590 บาท

 

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

ดีทีวี ดีคุ้ม DTV D-KHOOM 2 จุด พร้อมติดตั้ง 4,500 บาท

 

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

ดีทีวี ดีคุ้ม DTV D-KHOOM 3 จุด พร้อมติดตั้ง 6,500 บาท

 

จานเหลือง ดีทีวี DTV - ดีคุ้ม D-Khoom KU-BAND

ดีทีวี ดีคุ้ม DTV D-KHOOM 4 จุด พร้อมติดตั้ง 7,900 บาท

 

เบอร์ติดต่อ

สนใจติดตั้ง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนัดติดตั้ง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อเป็นหลักฐานประกันสินค้า 


ชื่อผู้สมัคร ติดตั้ง :  *
เบอร์ติดต่อ มือถือ :  *
ที่อยู่ในการติดตั้งจาน :  *
วันที่ๆ ต้องการติดตั้ง :  *
รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามีกรอกเพิ่มได้ :
จำนวนจุดที่ต้องการ 1-4 จุด : ดีทีวี ดีคุ้ม 1 จุด 2,590 บาท
ดีทีวี ดีคุ้ม 2 จุด 4,500 บาท
ดีทีวี ดีคุ้ม 3 จุด 6,500 บาท
ดีทีวี ดีคุ้ม 4 จุด 7,900 บาท


Copyright © 2010 All Rights Reserved.